27 АПРЕЛЯ С10:00 ДО 18:00
28 АПРЕЛЯ - ВЫХОДНОЙ
29 АПРЕЛЯ С10:00 ДО 17:00
30 АПРЕЛЯ С10:00 ДО 17:00
1 МАЯ С10:00 ДО 15:00